Schizofrenia

Schizofrenia

Terminem schizofrenia określany jest rozpad umysłu lub serca. które w potocznym języku łączone są pod wspólną nazwą schizofrenia. W schizofrenii mamy do czynienia z jedną osobowością, a nie z kilkoma, która ulega większym lub mniejszym stopniu, rozpadowi. Może dochodzić do zaburzeń między odczuwaniem, a sferą motywacyjną. Jest to choroba, która oddziałuje na procesy emocji oraz funkcjonowanie w społeczeństwie.

Schizofrenia – klasyfikacja

Wydziela się kilka rodzajów schizofrenii, które leczy się w różny sposobów:

  • schizofrenia paranoidalna występuje ok. 30. roku życia. Wśród objawów na pierwszy plan wysuwają się urojenia, zwykle nieusystematyzowane
  • schizofrenia hebefreniczna występuje najwcześniej ze wszystkich postaci schizofrenii. Chory zachowuje się dziwacznie. Jest to forma bardzo rzadka
  • w postaci hipokinetycznej chory jest zahamowany, wykazuje objawy negatywizmu
  • schizofrenia prosta wyróżnia się powolnym pogarszaniem się jego wyników w szkole

Na czym polega leczenie schizofrenii?

W nowoczesnym leczeniu schizofrenii ważnymi elementami są: psychoterapia indywidualna lub grupowa, psychoedukacja pacjenta i rodziny, terapia środowiskowa. Celem psychoterapii jest poprawa jakości życia. Rodzaj psychoterapii stosowanej w leczeniu schizofrenii powinien być dobierany indywidualnie.