Pierwsza pomoc przy zawale – defibrylatory AED

Pierwsza pomoc przy zawale – defibrylatory AED

Defibrylatory to sprzęt używany w sytuacjach ustania akcji serca. Codziennie pomagają setkom tysięcy osób z zawałem. Czym wyróżniają się defibrylatory AED i w jaki sposób mogą przywrócić krążenie?

Defibrylatory AED – emitują prąd elektryczny

Defibrylator to urządzenie, które pomaga ustabilizować pracę serca, np. w przypadku pojawienia się zawału. Wpływa na serce emitując impuls elektryczny o określonej mocy, co pozwala na ustabilizowanie rytmu serca. Standardowy defibrylator składa się z tzw. łyżek oraz ekranu wyświetlającego poziom arytmii. O przebiegu defibrylacji decyduje lekarz. Specyficznym rodzajem sprzętu jest defibrylator AED, który może być wykorzystywany tak przez specjalistów, jak i osoby bez odpowiedniego wykształcenia. Urządzenie to samodzielnie monitoruje pracę serca i określa czy pacjent wymaga reanimacji. Potem za pomocą poleceń głosowych oraz wizualnych osoba wykonująca resuscytację jest informowana o dalszym przebiegu czynności. Defibrylatory wydają też sygnały dźwiękowe, dzięki którym można utrzymać prawidłowy rytm ucisków klatki piersiowej.

Defibrylatory AED – polecenia głosowe oraz wizualne

Badania wykazują, że błyskawiczne podjęcie defibrylacji zwiększa prawdopodobieństwo uratowania pacjenta aż o 70%. To właśnie dlatego w mediach prowadzone są akcje społeczne zwiększające świadomość Polaków, a w dużych skupiskach ludzkich montuje się defibrylatory AED. Defibrylatory AED cechują się inną budową niż urządzenia klasyczne. Mają jednorazowe elektrody, które przykleja się do ciała pacjenta. Dodatkowe wyposażenie automatycznego defibrylatora obejmuje również nożyczki i maseczkę ochronną. Sprzęt ten wyposażono w moduł samoczynnej analizy EKG.