Oddział chirurgiczny

Oddział chirurgiczny

W powiecie krakowskim znajduje się wiele specjalistycznych jednostek medycznych. Należy do nich m.in. Szpital Specjalistyczny im. Stanley Dudricka w Skawinie. Dr med. Piotr Szybiński jest ordynatorem, nadzorującym pracę całego szpitala. Wiele lat poświęcił na współpracę z I Katedrą Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej CM UJ w Krakowie. Może pochwalić się licznymi sukcesami w dziedzinie chirurgii onkologicznej. Poświadczeniem mogą być liczne szkolenia na oddziałach chirurgicznych.

Jakie przypadłości można wyleczyć na oddziale chirurgii w Szpitalu Skawina?

Szpital w Skawinie oprócz Oddziału Chirurgii Ogólnej, posiada również Oddział Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej. Pozwala on na leczenie nowotworów przewodu pokarmowego, piersi, czy nadnerczy. Do jednych z takich zabiegów zalicza się operację całkowitego odjęcia piersi. Gdy istnieje taka potrzeba, wprowadza się też chemioterapię. Do oferowanych usług, przeprowadzanych na oddziale chirurgicznym, zalicza się tradycyjną chirurgię jelita grubego, czy odtwarzanie ciągłości przewodu pokarmowego. Profesjonalny sprzęt laparoskopowy oraz endoskopowy należy do wyposażenia sal operacyjnych, na oddziale chirurgii.