Leczenie uzależnień

Leczenie uzależnień

Leczenie uzależnień to proces zwykle długotrwały. Uzależnieniem zwykle nazywa się mocną nienaturalną potrzebę by wykonywać pewną czynność. W języku codziennym termin ten jest wykorzystywany do uzależnień częstych w naszym społeczeństwie, np. narkomania, alkoholizm, palenie papierosów, ale prawie wszystko może stać się uzależnieniem. Dlatego o uzależnieniu możemy również mówić w przypadku nadmiernego użytkowania komputera, nałogowego grania w gry komputerowe, czy też wewnętrznego przymusu spożywania jakiegoś pokarmu albo jedzenia w ogóle.

Sposoby leczenia uzależnień

Leczenie osób uzależnionych jest czasami mylone z detoksykacją, kiedy w przypadku tego drugiego mówimy tylko o sferze fizycznej. W leczeniu uzależnień chodzi natomiast wprowadzenie na nowo osoby uzależnionej do społeczeństwa. Zasadniczą kwestią jest wiec odbudowa osobowości uzależnionego i przyrodzenie jej do zdrowego funkcjonowania w rodzinie, pracy i społeczeństwie. Rzucenie szkodliwej substancji jest tylko częścią procesu. Metod leczenia uzależnień jest wiele, jednak w Polsce zdecydowanie najpopularniejszy jest reprograming. W tej metodzie terapeutycznej zasadniczynacisk kładziony jest na wpajanie pacjentowi pozytywnych wzorców zachowań, by mógł wykorzystać je w chwilach regresu leczenia.