Dobry psychoterapeuta

Dobry psychoterapeuta

Z prawnego punktu widzenia psychoterapeutą można nazwać każdego, kto otrzymał certyfikat ukończenia specjalistyczne szkolenia lub jest w trakcie ich odbywania. Termin ten nie posiada prawnego uregulowania w Polsce. W rzeczywistości wygląda to jednak tak, że nie wszyscy mogą uczestniczyć w takich kursach – zwykle ustalany jest wymóg w postaci posiadania wyższego wykształcenia wykształcenie wyższe.

Grupowa psychoterapia

Metoda ta zakłada wykorzystanie oddziaływania psychologicznego grupy na jednostkę. Leczenie psychoterapeutyczne w grupie może trwać całymi latami, co jednak nie wyklucza istnienia krótszych form, np. kilkusesyjnych. Grupy terapeutyczne zazwyczaj są konkretnie ukierunkowane np. za cel stawiają sobie pomoc osobom uzależnionym od narkotyków. Istnieją również grupy o charakterze ogólnym, w których pomoc niesiona jest ludziom posiadającym różne traumatyczne życiowe doświadczenia. Przed dołączeniem do danego kręgu z pacjentem jest przeprowadzany wywiad w celu ustalenia jego potrzeb. Aby terapia prowadzona w grupie mogła przynieść oczekiwane efekty niezbędna jest wiara osoby, która do niej dołącza, że leczenie tą metodą może pomóc pacjenta.