Workowany Ekogroszek

Workowany Ekogroszek

Czym jest ekogroszek?

Ekogroszek to paliwo pozyskiwane jest z węgla kamiennego lub z węgla brunatnego. Ekogroszek, jak i sam węgiel ma postać stałą. Węgiel wykorzystywany do wprodukowania ekogroszku musi cechować się zawartością siarki mniejszą niż 1%, a jednocześnie spełniać wymogi wysokiej kaloryczności tzn. przekraczającej 24 MJ na 1 kg. Oprócz tego, istotnym jest to, żeby węgiel ten nie zawierał dużej ilości wody oraz innych substancji niepalnych.

Zastosowanie ekogroszku

Ze względu na małe rozmiary, ekogroszek może być spalany przy wykorzystaniu automatycznych dozowników na węgiel, które są elementem kotłów retortowych. Wykorzystuje się wówczas ekogroszek workowany, który jest odmierzony i przygotowany do użycia.

Zalety ekogroszku

  • Wybór ekogroszku jako substancji do ogrzewania gospodarstw domowych oznacza dużo mniejszą emisję tlenków siarki, niż w przypadku spalania innych paliw. Ekogroszek jest przez to klasyfikowany do grupy paliw ekologicznych.
  • Dzięki zastosowaniu kotłów retortowych obniżona jest również zawartość tlenku węgla, dioksyn, furanów oraz węglowodorów aromatycznych.
  • Po spaleniu ekogroszku pozostaje również dużo mniej popiołu.