Stalowe kontenery na odpady dla różnych gałęzi przemysłu

Stalowe kontenery na odpady dla różnych gałęzi przemysłu

Potrzebujesz kontenerów na śmieci? Koniecznie odwiedź ten adres

Nie wszystkie odpady powinny być wyrzucane do koszy na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to najczęściej tych, które są generowane w trakcie wszelkiego typu remontów i prac budowlanych, jak również odrzutów przemysłowych. Muszą one zostać przetransportowane do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych wypadkach mogą jednakże wyniknąć problemy powiązane z gromadzeniem oraz transportem śmieci. Aby ich uniknąć, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – na substancje ciekłe albo gruz

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przystosowane do składowania oraz transportu opakowań, gruzu, starych mebli i pokrewnych odpadów. Poza tym dostępne są też kontenery uszczelniane, które wspaniale zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są też konieczne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak granulaty, wióry metalowe czy trociny. Ich załadunek usprawnia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla przedsiębiorstw budowlanych i ekip sprzątających

Adresatami usług producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze podmioty. Wśród nich można wymienić m.in. przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające i parające się opróżnianiem mieszkań, a także różnego typu zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na odpady decydują się podmioty oferujące usługi wywózki gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Udostępniają je one klientom, a po wypełnieniu przewożą do punktu legalnego ich przechowywania bądź utylizacji.

EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]