Najważniejsze informacje o materiałach do drukarek 3D

Najważniejsze informacje o materiałach do drukarek 3D

Chcesz nabyć materiał do drukarek 3D? Odwiedź tę stronę

CadXpert proponuje wszechstronną ofertę materiałów do drukarek 3D: żywice fotopolimerowe, filamenty i wiele innych. Materiały te można podzielić na cztery rodzaje:
– PolyJet – utwardzane przy pomocy światła UV ciekłe żywice fotopolimerowe,
– FDM (czyli fused deposition modeling) – warstwy topionych filamentów (tworzyw termoplastycznych). Dzieli się ono na 2 podkategorie: FDM do błyskawicznego prototypowania z ekonomicznych termoplastów oraz przemysłowe FDM stosowane do zaawansowanego wytwarzania z funkcjonalnych materiałów termoplastycznych,
– SLS – spiekany selektywnie proszek poliamidowy,
– SLA – żywice fotopolimerowe o różnych własnościach, które utwardza się promieniem lasera.

Filament do drukarki 3D – niedrogi i prosty do modelowania termoplast

Filament to tworzywo używane do druku 3D w technologii FDM. Ta technologia druku i tworzywo są stosowane do testowania funkcjonalnego, a także do seryjnej produkcji oraz szybkiego prototypowania z prostych w obróbce surowców. Które filamenty są najczęściej wykorzystywane do druku 3D? W większości wypadków sięga się po materiały inżynieryjne (m.in. te niepodatne na pękanie) albo mające specyficzne właściwości (przykładowo odporność na ogień) oraz proste w obróbce PLA (poliestry alifatyczne). Technologia druku FDM dorównuje wydrukom otrzymanym za pośrednictwem innych rozpowszechnionych metod: termoformowania czy wtrysku. Naczelne zalety filamentów to powszechna dostępność, ekologiczny sposób ich produkcji (czysty a przy tym nietoksyczny, więc wytworzone tą metodą prototypy mogą być stosowane np. w biurach), jak również atrakcyjna cena połączona z dobrą jakością druku 3D.
W ofercie firmy CadXpert w technologii FDM znajdują się filamenty:
– elastomery,
– inżynieryjne,
– do szybkiego prototypowania.

Pozostałe materiały do drukarek 3D pracujących w technologii PolyJet i SLA

Oprócz filamentów, firma CadXpert oferuje również wiele innych materiałów do druku 3D. W stereolitografii (inaczej technologii SLA) są to m.in. materiały:
– dentystyczne,
– standardowe,
– odlewnicze,
– inżynieryjne.
Jakie zastosowanie ma płynna żywica fotopolimerowa, którą utwardza się laserowo? Nadzwyczaj szerokie. Z reguły wykorzystujemy ją w medycynie oraz przemyśle do trójwymiarowego druku prototypów i modeli koncepcyjnych, a także różnorodnych detali, w których potrzebujemy uzyskać efekt gładkiej powierzchni.
Natomiast w technologii PolyJet są to m.in. materiały:
– wysokotemperaturowe,
– imitujące polipropylen,
– transparentne.
PolyJet jest uważana za wszechstronną i niezwykle dokładną technologię druku 3D. Ciekłe żywice fotopolimerowe utwardza się warstwa po warstwie za pomocą światła ultrafioletowego. Dzięki swoim cechom korzysta się z nich przeważnie do tworzenia modeli anatomicznych, inżynieryjnych, imitujących produkt końcowy i koncepcyjnych. Z tych fotopolimerów wytwarzane są także opakowania, pojemniki i inne produkty codziennego użytku.

CadXpert
ul. Ciepłownicza 23
31-574 Kraków

Tel.: +48 (12) 307-25-24
Mob.: +48 607-982-124, +48 501-473-209
E-mail: [email protected]