Cechy kontenerów na odpady specjalnego przeznaczenia

kontenery otwarte, kontenery stalowe

Kontenery na odpady specjalnego przeznaczenia muszą cechować się dużą trwałością, jak również spełniać wyśrubowane parametry techniczne. Czym wyróżniają się poszczególne modele pojemników? Dlaczego należy wybrać najwyższej jakości kontenery stalowe?

Typy kontenerów na odpady specjalne

Pośród dostępnych na rynku pojemników specjalnego zastosowania można wymienić kontenery na odpady sypkie, niebezpieczne, płynne, odpady wytwarzane przez oczyszczalnie ścieków oraz odpady przemysłowe. Kontenery używane do przewozu odpadów z oczyszczalni mają podgrzewaną podłogę, co zapobiega przymarzaniu płynów do dna. Pojemniki tego rodzaju są spawane spoiną ciągłą w sposób szczelny i są wyposażone w pokrywę z uszczelnieniem, dzięki czemu przewożone odpady nie wypływają. Dodatkowym zabezpieczeniem jest konstrukcja umiejscowiona nad klapą, która zapobiega rozbryzgiwaniu się cieczy podczas załadunku kontenera na samochód. Do popularnych kontenerów na odpady należą też plandekowce, czyli pojemniki na odpady przemysłowe z rozsuwanymi ścianami i dnem posiadającym zaczepy do asekuracji ładunku.

Kontenery otwarte na gruz i odpady sypkie

Odrębną grupę kontenerów stanowią modele na odpady ziarniste, np. trociny i pyły. Obecne na rynku kontenery wyposażone są w przenośnik ślimakowy i obsługiwane przez urządzenia hakowe. Kontenery na materiały miałkie mogą także być wyposażone w uszczelnioną klapę. Do grupy modeli specjalnych należą również kontenery otwarte używane do składowania i transportu gruzu oraz odpadów budowlanych.

EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]