Sterowniki PLC

Sterowniki PLC

Sterowniki PLC pozwalają na dokładne kontrolowanie pracy maszyn fabrycznych. Dzięki ich zastosowaniu jesteśmy w stanie uczynić bardziej skutecznym działanie wszystkich zakładów, a możliwość programowania pozwala w prosty sposób dopasować do bieżących wymagań.

Cykl pracy sterowników PLC

Cechą, która wyróżnia je na tle pozostałych sterowników jest to, iż ich praca jest cykliczna. Sterownik PLC wypełnia kolejno wszystkie instrukcje znajdujące się w kodzie, a kiedy ten będzie wykonany, ponawia cały proces, sprawdza stany wejść i eksportuje je do wskazanego pliku, a następnie uruchamia wykonywanie algorytmu ponownie. Języki, w których pisze się programy zarządzające działaniem sterowników dostarczane są zwykle przez ich producentów.

Historia sterowników PLC

Pierwsze sterowniki PLC pojawiły się pod koniec lat 60 dwudziestego wieku. Najpierw wykorzystywane były przez zakłady ze Stanów Zjednoczonych i zachodnich Niemiec, jednak szybko zaczęły być stosowane także w państwach socjalistycznych. Pierwsze takie kontrolery zjawiły się w naszym kraju w latach siedemdziesiątych, a ich regularna produkcja zaczęła się w drugiej połowie tej dekady.

Typy sterowników PLC

Najczęściej wybieranym typem sterowników PLC są urządzenia kompaktowe, umożliwiające pracę na pojedynczym module. Poza tym, dostępne są również kontrolery modułowe różnych wielkości i urządzenia rozproszone, które tworzą różne urządzenia sterowane centralną jednostką.

Jakie korzyści odniesiesz dzięki sterownikom PLC

Sterowniki PLC, pomimo dość dużych cen, umożliwiają zmniejszenie kosztów eksploatacji instalacji przemysłowych. Nie są duże, a bardzo zmniejszają niebezpieczeństwo wystąpienia problemów.