Prawo imigracyjne, karne i sportowe – Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło

Prawo imigracyjne, karne i sportowe – Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło

https://slizcurylo.pl

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło działająca w Krakowie oferuje pomoc związaną z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. W skład zespołu naszej Kancelarii wchodzą adwokaci specjalizujący się w:
prawie karnym i karnym gospodarczym – obrona i reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach z zakresu przestępstw kryminalnych, błędów w sztuce medycznej, spowodowania wypadków w ruchu drogowym i pozostałych przestępstw komunikacyjnych, odpowiedzialności karno-skarbowej, przestępstw narkotykowych i gospodarczych, a także wykroczeń,
prawie rodzinnym – prowadzenie spraw rozwodowych i o separację, jak również podział majątku z eksmałżonkiem, ustalenie, redukcję bądź podwyższenie kwoty alimentów, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
prawie sportowym – reprezentacja klubów i zawodników w postępowaniach dyscyplinarnych przed organami związkowymi, a także przed sądami powszechnymi i polubownymi, przygotowywanie i sprawdzenie kontraktów sportowych oraz umów o sponsoring w sporcie, wsparcie w negocjacjach transferowych i kontraktowych.

Pomoc z zakresu prawa imigracyjnego

Istotną część stanowi prowadzenie spraw związanych z obsługą prawną obcokrajowców. Kancelaria wspiera w tym zakresie zarówno podmioty zatrudniające cudzoziemców, jak i obcokrajowców, którzy szukają pomocy w odnalezieniu się w zagmatwanych procedurach naszego prawa.
W ramach usług prawnych dla cudzoziemców Kancelaria podejmuje się spraw związanych m.in. z:
1. reprezentacją w postępowaniach o udzielenie czy też o przedłużenie pozwolenia na pracę na terenie Polski,
2. reprezentacją w postępowaniach o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zezwolenia na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany,
3. reprezentacją w sprawach o charakterze karnym, jak postępowanie o zatrzymanie obcokrajowca, umieszczenie go w strzeżonym ośrodku albo zastosowanie wobec osoby aresztu dla cudzoziemców, wydanie europejskiego nakazu aresztowania, a także pozostałe postępowania ekstradycyjne.
Kancelaria udziela też wsparcia prawnego w sprawach z zakresu potwierdzenia posiadania, nadania oraz przywrócenia polskiego obywatelstwa, ale także uznania za obywatela polskiego. Natomiast firmom chcącym przyjąć do pracy obcokrajowców, adwokaci z Kancelarii Śliz-Curyło służą wszechstronnym doradztwem w tym zakresie.

Filip Curyło Kancelaria Adwokacka
ul. Moniuszki 18/1
31-523 Kraków

Mob.: +48 518 18 18 08