Kancelaria TMH – radcy prawni w Rzeszowie

Kancelaria TMH – radcy prawni w Rzeszowie

Kancelaria TMH z Rzeszowa świadczy usługi na rzecz Klientów indywidualnych i biznesowych. Zapewnia całościową obsługę prawną firm, w tym również start-upów, udziela porad w dziedzinie inwestycji kapitałowych, rejestruje spółki. Kancelaria świadczy także kompleksową obsługę osób prywatnych – doradza w zakresie każdej dziedziny prawa, występuje w imieniu Klientów w sporach i wspiera w procesach negocjacji, a także pomaga w uzyskaniu odszkodowania za błędy w sztuce lekarskiej oraz odzyskać utracone środki finansowe, w szczególności z tytułu umów ubezpieczenia z UFK.
W Kancelarii TMH pracują biegli prawnicy. Kancelaria ma swoją siedzibę w Rzeszowie przy ulicy Dominikańskiej 1A.
Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:
– prawo własności intelektualnej,
– prawo cywilne,
– prawo spółek i papierów wartościowych,
– prawo karne gospodarcze i skarbowe,
– prawo pracy,
– prawo podatkowe.
Ponadto reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Trybunałem Konstytucyjnym, organami administracji publicznej i Urzędem Patentowym RP.