Kancelaria radców prawnych z Krakowa

Kancelaria radców prawnych z Krakowa

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje pomoc związaną z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni, specjalizujący się przede wszystkim w prawie cywilnym, prawie rodzinnym, jak również w prawie pracy.

Kancelaria prawna w Krakowie – jakie sprawy prowadzi

Przeważającą część naszej pracy stanowi przeprowadzanie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym sprawami rodzinnymi, dochodzeniem odszkodowań oraz prawem pracy. Obsługa prawna w tym zakresie polega na ciągłym kontakcie z Klientem, reprezentacji przed sądami, sporządzaniu pism procesowych i pozaprocesowych, a także udziale w mediacjach i negocjacjach. Reprezentując naszych Klientów podejmujemy wszelkie działania, których celem jest zakończenie sporu w sposób pozasądowy, co wpływa w szczególności na szybkość zakończenia sprawy, jak również obniżenie kosztów powiązanych z obsługą prawną.

Kancelaria radców prawnych – obsługa i doradztwo prawne podmiotów prawa handlowego

Działalność Kancelarii koncentruje się też na obsłudze prawnej przedsiębiorców, obejmującej bieżące doradztwo i recenzowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Charakter obsługi prawnej jest przede wszystkim kompleksowy. Służymy doradztwem naszym klientom na każdym polu ich działalności, co w praktyce obejmuje takie obszary jak prawo handlowe, administracyjne, pracy czy nawet podatkowe. Chcemy, żeby nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam ochronę prawną swojej firmy, dlatego skupiamy się na aktywnym reagowaniu i zapobieganiu, co pozwala niwelować wszystkie negatywne konsekwencje prawne.