Deportacja

Deportacja

Jeżeli szukają Państwo informacji z zakresu ekstradycji, to zapraszamy na naszą witrynę internetową, gdzie zamieszczone są rzetelne informacje na temat ekstradycji, deportacji oraz procesie ich postępowania. Nowe przepisy odnośnie ekstradycji zostały uchwalone przez Unie Europejską 01.01.2004 r. Jako jedną z nowości jest fakt, iż nie obowiązuje już zasada podwójnej odpowiedzialności. Dzięki temu osoba, która dopuściła się jednej z 32 kategorii ciężkich przestępstw zostanie przekazana w ręce władzy kraju ojczystego, gdyż nie ma to już znaczenia czy dane nadużycie jest karane w obu krajach, czy też nie. W przypadku deportacji wiele czynników ma wpływ czy dana osoba zostanie deportowana. Zależą od danego przypadku i etapu na jakim znajduje się postępowanie karne. Podjęte zostaną inne środki prawne , gdy sprawę będzie prowadził prokurator, a inne w przypadku rozpoznania przez sąd. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.ekstradycja.eu.