Czeka Cię kontrola podatkowa? Nie obawiaj się

Czeka Cię kontrola podatkowa? Nie obawiaj się

Kontrola podatkowa może zostać przeprowadzona w różnych firmach. Rzecz jasna jej zorganizowanie nie oznacza, iż fiskus na pewno nałoży na firmę kary, ale zawsze istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, iż wysunie zarzuty, które naszym zdaniem będą bezpodstawne. Celem kontroli podatkowej jest stwierdzenie, czy firma właściwie opłaca wszystkie zobowiązania podatkowe. Jeżeli jej efekt będzie negatywny, będzie to znaczyło, że kontrolerzy nie doszukali się najmniejszych odstępów od normy. Wynik pozytywny niestety może stać się powodem dużych problemów, bo znaczy on, iż Urząd Skarbowy doszukał się nieprawidłowości w regulowaniu danin. Jak zatem łatwo przejść przez kontrolę podatkową?

Kontrola podatkowa – jak wygląda?

W teorii kontrolerem w czasie kontroli podatkowej jest wyższy, mający do tego uprawnienia urząd – na przykład wójt czy burmistrz tudzież naczelnik lokalnego oddziału fiskusa. W praktyce kontrola podatkowa organizowana jest przez oddelegowanych w tym celu inspektorów, którzy powinni pracować co najmniej w parze. Jak przed chwilą nadmieniliśmy, gdy znajdą jakiekolwiek nieprawidłowości fiskalne, jej efekt okaże się pozytywny, co dla przedsiębiorstwa będzie wiązało się z poważnymi nieraz sankcjami finansowymi. Warto zatem pamiętać, jak się ich ustrzec.

Kontrola podatkowa – zostaw to doradcom

Niezbędne są do tego specjalistyczne umiejętności i rozległa wiedza z dziedziny prawa fiskalnego. Dlatego jeśli w naszym przedsiębiorstwie zarządzona będzie kontrola podatkowa, a nam zależy na tym, aby uniknąć możliwych kar, powinniśmy uda się do doświadczonego doradcy podatkowego. Dlaczego? Jego umiejętności będą niezbędne, aby opracować skuteczne dokumenty kasacyjne do fiskusa i wysunąć argumenty, jakie prawdopodobnie pozwolą na uniknięcie dużych kar, a on sam zapewni nam pełne pełnomocnictwo w kontaktach z fiskusem.