Zadbaj o rozwój pracowników – to korzyść dla całej firmy!

Zadbaj o rozwój pracowników – to korzyść dla całej firmy!

Tutaj uzyskasz szczegółowe informacje o rozwoju kompetencji.

Rośnie grono pracodawców, którzy rozumieją, iż rozwój pracowników znamiennie przekłada się na powodzenie całej firmy. Zaangażowani pracownicy wyposażeni w duży wachlarz kompetencji miękkich to najważniejszy fundament każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój kompetencji pracowników – efektywne techniki szkoleniowe

Audyt personalny pracowników umożliwiający ocenę ich osobistych kwalifikacji oraz uwarunkowań może wspomóc właściciela firmy w dobraniu kadry, która będzie przygotowana na trudne wyzwania. Za sprawą sesji AC/DC zrealizowanej przez profesjonalnego doradcę zawodowego można wychwycić, który z pracowników przejawia zdolności kierownicze i będzie odpowiednim przełożonym teamu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być realizowane rozmaitymi metodami – przykładowo w postaci sesji indywidualnych oraz grupowych. W trakcie sesji z pracownikami wykorzystywane są uznane techniki szkoleń, np. zadania grupowe, wywiady, case study (omówienie danego przypadku) oraz symulacje. Dzięki nim można ujawnić utajony potencjał kadry i wesprzeć rozwój pracowników. Po ukończeniu sesji AC/DC można kontynuować pracę z załogą w postaci coachingu.

Jak wygląda audyt AC/DC i rozwój pracowników?

Profesjonalny audyt jest podzielony na parę części. Rozpoczyna się od przeglądu kompetencji potrzebnych na danym stanowisku. W kolejnym etapie audytor wybiera techniki, które będą wykorzystywane podczas sesji. Trzecim etapem jest zasygnalizowanie celów sesji oraz tego, co zamierza się dzięki niej uzyskać. Równie ważne jest poza tym otoczenie, w którym zostaną poprowadzone sesje z zespołem – powinno ono gwarantować komfort, który wesprze spełnienie celów audytu. Sama sesja AC/DC (grupowa bądź indywidualna) jest przeprowadzana przez wykwalifikowanych doradców, którzy mają wykształcenie psychologiczne. Czas trwania sesji wynosi od 4 do 6 godzin. Po jej przeprowadzeniu Klient dostaje wyczerpujący, indywidualny protokół, w którym zawarta jest ocena kompetencji audytowanych członków zespołu, wyliczone są ich silne strony oraz przekazane są zalecenia, jak powinien być prowadzony następny etap rozwoju pracowników. Audyt AC/DC wieńczy feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]