Tłumacz przysięgły przełoży dokumenty z języka rosyjskiego

Tłumacz przysięgły przełoży dokumenty z języka rosyjskiego

Zainteresowany tłumacz przysięgły rosyjski Kraków? Zajrzyj tutaj

Ostatnie lata to okres napływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Przeważają wśród nich Rosjanie oraz Ukraińcy. To powoduje, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa również duży odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są niezbędne do podjęcia nauki bądź pracy w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są konieczne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do translacji wszelkiego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Ukrainy, Rosji, Kazachstanu czy Białorusi. Należą do nich między innymi świadectwa maturalne i ukończenia szkół, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, dowody osobiste oraz prawa jazdy, a także dyplomy potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym leży wielka odpowiedzialność. W związku z tym, by wykonywać ten zawód, trzeba otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zaliczyć egzamin państwowy potwierdzający jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest dodatkowo pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa UE.

Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]