Poradnik o tym, od czego zależy koszt przekładu przysięgłego

Poradnik o tym, od czego zależy koszt przekładu przysięgłego

W tym miejscu otrzymasz szczegółowe informacje dotyczące cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie.

Dzięki otwarciu się naszego kraju na biznes z większości krajów świata zwielokrotnił się popyt na usługę przekładu. Dzień w dzień tłumacze wykonują tysiące zwykłych i uwierzytelnionych przekładów na bardziej lub mniej powszechne języki, zarówno na zlecenie osób prywatnych, jak i najrozmaitszych firm.

Mimo, że w internecie nietrudno wyszperać darmowe narzędzia oferujące translację, długo jeszcze nie wyręczą one doświadczonych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich usługi jest często niezbędne, przykładowo gdy potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach próbujemy wstępnie wyliczyć koszt przekładu. Od czego więc zależny jest koszt tłumaczeń?

Język, czas realizacji, typ tłumaczenia – to wpływa na ostateczną cenę usługi

Końcową cenę przekładu tekstu kształtują następujące elementy:
1. Kierunek przekładu. Translacja na język polski jest co do zasady o wiele tańsza aniżeli przekład na język obcy.
2. Język, na który lub z którego planujemy przetłumaczyć dokument. Przekład z powszechniejszych języków germańskich (niderlandzki, niemiecki) albo romańskich (portugalski, francuski) będzie zwykle tańszy niż tłumaczenie z mniej rozpowszechnionych wśród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi białoruskiego, rosyjskiego, ukraińskiego) lub wschodnioazjatyckich (japońskiego, chińskiego).
3. Czas zrealizowania przekładu. Jak przy większości usług, jeżeli potrzebujemy czegoś “ekspresowo” powinniśmy szykować się na wyższe ceny.
4. Stopień trudności tłumaczenia albo problematyka dokumentu. Translacja kontraktów handlowych, artykułów medycznych lub prac naukowych wyceniana jest wyżej, gdyż tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość słownictwa specyficznego dla konkretnej branży, lecz również odpowiednią wiedzę, aby poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić podczas translacji groźnych w skutkach pomyłek.

Tłumaczenie przysięgłe a zwykłe

Trzeba wspomnieć, iż tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów jak np. świadectwo urodzenia bądź dokumenty szkolne (dyplom licencjata, certyfikat ukończenia szkolenia), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym zaznacza czy tłumaczenie wykonane było z odpisu, kopii bądź oryginału oraz nadaje mu indywidualny numer. Tłumacze przysięgli najczęściej mają sztywny cennik za przekład popularnych świadectw i dokumentów tożsamości, natomiast w razie potrzeby realizacji tłumaczenia poświadczonego innych pism, cenę usługi wylicza się od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu zwykłym jest to 1800 znaków.

Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]