Poprawa efektywności energetycznej – czy jest możliwa?

Poprawa efektywności energetycznej – czy jest możliwa?

Polscy przedsiębiorcy zobligowani są do przeprowadzania systematycznych audytów efektywności energetycznej w swoich obiektach. Na czym to polega? Jakie podmioty warto poprosić o fachowe doradztwo? Sprawdź nasz poradnik.

Audyt efektywności energetycznej – systematyczne badania stanu technicznego instalacji

Audyt efektywności energetycznej to bardzo ważny dokument, który pozwala przeanalizować stopień zużycia energii elektrycznej oraz dokładnie opisać stan techniczny danej nieruchomości. Polskie prawo zobowiązuje przedsiębiorców do przeprowadzania takich ocen co kilka lat. To nowe rozwiązanie, które narzuciły nam dyrektywy Unii Europejskiej. W opracowaniu znajdują się informacje o kondycji technicznej urządzeń, a także zestawienie procedur mogących zoptymalizować słabsze wskaźniki. Dzięki audytowi można także znaleźć sposoby na oszczędzenia energii elektrycznej. Jakie firmy są zwolnione z konieczności przeprowadzenia audytu? Obowiązek ten nie dotyczy tylko jednoosobowych działalności gospodarczych oraz małych i średnich firm.

Audyt efektywności energetycznej – ustal czynniki przynoszące straty

Jak poddaje się ocenie efektywność energetyczną przedsiębiorstwa? W pierwszej kolejności ustala się elementy generujące największe straty. Trzeba podkreślić, że oceniane są nie tylko firmowe obiekty, ale również instalacje przemysłowe oraz transport. Według aktualnych przepisów prawnych, do podniesienia efektywności energetycznej można wykorzystać następujące działania – remont urządzeń technicznych, wyeliminowanie strat związanych z poborem energii biernej i strat na transformacji, a także wymiana źródeł ciepła. Dzięki takim zabiegom można uzyskać spore oszczędności. Audyt może przeprowadzić wyłącznie profesjonalna firma zewnętrzna. Audytor musi wydać niezależną opinię.