Na czym polega usługa sprzątania strychów i piwnic?

Na czym polega usługa sprzątania strychów i piwnic?

Nie wszystkie śmieci mogą znaleźć się w zwyczajnym koszu na odpady komunalne. Powody tych zakazów są różne – niekiedy śmieci przekraczają dopuszczalne rozmiary, czasem zabraniają tego wprowadzone w naszym kraju akty prawne. Jak radzić sobie z tymi kłopotliwymi odpadami? Powinniśmy odwieźć je do okolicznego PSZOK-u, to znaczy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. We wszystkich gminach powinien pracować jeden PSZOK, aczkolwiek w najsilniej zaludnionych miejscowościach czasem mamy możliwość wybierać spośród kilku punktów. Niestety to rozwiązanie dostępne jest wyłącznie dla tych, którzy mają sporą ilość niewykorzystanego czasu i własne auto znaczną ilością wolnego czasu oraz swoim autem. Reszta najlepiej uczyni, wybierając wynajem kontenera na odpady.

Sprzątanie strychów oraz renowacje – czy warto zamówić kontener na odpady?

Niestandardowe odpady wytwarzane są w czasie przeróżnego typu prac. Z reguły są to przebudowa nieruchomości oraz – idzie przede wszystkim o duże ilości gruzu, ale też opakowań po materiałach budowlanych. Wypożyczenie kontenera jest też znakomitym rozwiązaniem, jeżeli planujemy opróżnianie strychu – w takim przypadku zbierzemy do niego wszelkie zalegające od dłuższego czasu zepsute urządzenia, stare meble oraz sprzęty. Roboty budowlane czy opróżnianie strychów będą znacznie mniej uciążliwe, jeżeli z okna mieszkania do kontenera podłączymy specjalny zsyp, który umożliwi bezpieczny transport odpady bez konieczności częstego schodzenia i wschodzenia po schodach.

Komu zlecić sprzątanie strychów i piwnic oraz wywóz odpadów?

Sprzątanie strychów, ale również wywóz rozmaitych odpadów, to usługi oferowane m.in. przez przedsiębiorstwo DPR. W ich ramach dostarcza się klientowi kontener o ustalonej kubaturze, który ten w czasie określonym w umowie zapełnia odpadami budowlanymi bądź starymi sprzętami. Kontener jest następnie odbierany z miejsca prac, a jego zawartość transportowana jest do punktu, w którym zostanie zutylizowana zgodnie z obowiązującym prawem.