Kancelaria Szczepańska Chwała w Krakowie – konsultacje prawne

Kancelaria Szczepańska Chwała w Krakowie – konsultacje prawne

Krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała zajmuje się pomocą i obsługą prawną firm w dziedzinie przepisów podatkowych i Prawa pracy. Z oferty Kancelarii skorzystać mogą zarówno jednostki samorządu terytorialnego oraz jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i pozostałe podmioty, które nie posiadają osobowości prawnej, jak np. działalności prowadzone w ramach spółki.

Podatki – porada prawna

W zakresie tych usług Kancelaria Szczepańska Chwała z Krakowa oferuje między innymi:
– doradztwo w zakresie zakładania i obsługi spółek,
– reprezentację przedsiębiorstw przed sądami wszystkich instancji,
– prowadzenie spraw windykacyjnych,
– pisemne lub ustne porady w zakresie prawa podatkowego,
– wsparcie w sytuacji zapowiedzianej kontroli Urzędu Skarbowego,
– doradztwo i pomoc prawną w przygotowaniu i opiniowaniu umów.

Prawo pracy w Krakowie

Krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała specjalizuje się również w Prawie pracy. Oferuje konsultacje i pomoc w obszarze:
– przygotowania i rozwiązywania umów,
– zobowiązań wynikających z Kodeksu Pracy po stronie pracowników i pracodawcy,
– systemu wynagradzania pracowników,
– czasu pracy, w tym również urlopów pracowników,
– sporów o roszczenia ze stosunku pracy,
– spraw związanych z naruszeniem praw pracowniczych,
– przepisów dotyczących BHP,
– przedawnienia roszczeń.