Jakie uprawnienia ma kancelaria doradcy podatkowego?

Jakie uprawnienia ma kancelaria doradcy podatkowego?

System podatkowy obowiązujący w naszym kraju trudno uznać za przejrzysty czy prosty. Osoby prywatne, ale również i bardzo dużo firm ma trudności z prawidłową interpretacją przepisów prawa podatkowego. Zrozumienie tych przepisów bez fachowca może nam się nie udać, co więcej, może prowadzić do różnych komplikacji. Z całą pewnością pomoc doradcy podatkowego pozwoli ich uniknąć.

Jakiego typu sprawy poprowadzi kancelaria doradcy podatkowego?

Adwokaci pracujący w kancelarii doradcy podatkowego, którzy świetnie znają się zarówno na przepisach dotyczących podatków, a jednocześnie na kwestiach finansowych, świadczą usługi dla przedsiębiorstw i osób prywatnych. Każda osoba zarówno prywatna, jak i prawna, może zwrócić się do kancelarii doradztwa podatkowego prosząc o wydanie opinii bądź poradę, która będzie dotyczyła ciążących na niej powinności mających związek z uiszczaniem podatków. Pamiętajmy, że podatki muszą uiszczać wszyscy. Co roku osoby prywatne zobowiązane są złożyć w US formularz PIT, który jest deklaracją osiągniętych przez nie zeszłorocznych zarobków. Natomiast na osobach prawnych ciąży obowiązek opłacania podatku CIT. Następnym podatkiem, który obowiązuje w Polsce jest podatek od towarów oraz usług, który nazywamy w skrócie podatkiem VAT.

W czym może pomóc kancelaria doradcy podatkowego?

Radca prawa podatkowego nie tylko wyjaśni osobom płacącym podatki zawiłości przepisów prawa podatkowego. Na zlecenie klientów może też sporządzić deklarację podatkową. Doradca podatkowy uprawniony jest do reprezentowania swoich klientów przed organami, które mogą dokonywać kontroli skarbowej i organami podatkowymi, jeśli w stosunku do klientów wszczęto postępowanie przed tymi instytucjami. Kancelaria doradztwa podatkowego ma prawo składać odwołania od decyzji, które podjęto. Na zlecenie klientów może także reprezentować ich przed sądami administracyjnymi bądź nadzorować prowadzenie ksiąg podatkowych.