Jakie sprawy prowadzi radca prawny?

Jakie sprawy prowadzi radca prawny?

Radca prawny to zawód obciążony ogromną odpowiedzialnością. Osoba pełniąca tę funkcję powinna wyróżniać się ogromną wiedzą oraz umieć doradzić klientom najlepsze rozwiązania. Jakimi sprawami zajmuje się współcześnie dobry radca prawny?

Radca prawny – prawo handlowe, gospodarcze i ochrona danych osobowych

Prężny rozwój prawa stawia przed prawnikami nowe wyzwania. Od kilkunastu lat radca prawny powinien szczycić się wiedzą z rozmaitych gałęzi prawa, nie tylko tradycyjnych – np. prawo handlowe czy cywilne, ale także takich jak sporządzanie umów IT, ochrona danych osobowych, dozwolony użytek. Błyskawiczny rozwój branży IT obliguje radców do ciągłego aktualizowania wiedzy, którą będzie można wykorzystać w różnych sytuacjach. Jakie podmioty obsługują radcy prawni? Przede wszystkim przedsiębiorstwa, organizacje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego, ale także klienci indywidualni. Każda grupa klientówma odmienne problemy, z którymi pomaga uporać się wykwalifikowany prawnik.

Radca prawny – likwidacja spółek i fundacji

Radca prawny zajmuje się rozmaitymi problemami. Pomaga sporządzać projekty aktów prawnych, współtworzy umowy spółek osobowych, zajmuje się przygotowaniem dokumentacji związanych z przekształcaniem podmiotów oraz stowarzyszeń. Ma także możliwość sprawowania zastępstwa procesowego, doradza w zakresie prawa własności intelektualnej, obsługuje postępowania naprawcze. Pomaga również osobom fizycznym, dla których walczy o odszkodowania, obsługuje sprawy o zachowek oraz inne. W swojej codziennej pracy radca prawny doradza także w sprawach o stwierdzenie zasiedzenia i w zakresie rozwodów. Kompetentny radca prawny jest pełni bardzo ważną funkcję – niezależnie od tego czy reprezentuje przedsiębiorców, stowarzyszenia, podmioty lecznicze, czy klientów indywidualnych.