Hurtownia i integracja danych

Hurtownia i integracja danych

Jednym z bazowych elementów systemów Business Intelligence jest hurtownia danych i ich integracja. Zbieranie rozproszonych po różnych zasobach informacji, następnie ich przegląd i połączenie w jedną całość ma na celu stworzenie wspólnego modelu. Tylko właściwie zestawione informacje tworzą pożądany materiał do analiz i przewidywań, gdyż suche fakty nie posiadają żadnej wartości. Co do źródeł, z których się ukształtuje, są to między innymi: systemy ERP, CRM, raporty generowane przez oprogramowanie, wyniki arkuszów kalkulacyjnych, dokumenty tekstowe i inne dane wytwarzane wewnątrz przedsiębiorstwa. Hurtownię można również rozszerzyć w oparciu o dane ze środowiska firmy, doniesienia z rynku, od konkurencji czy klientów. Skutkiem właściwej modyfikacji będzie wartościowa wiedza biznesowa, która stanowi przewagę nad innymi firmami. Finalny produkt przeznaczony dla biznesowych użytkowników, to spersonalizowane raporty i dashboard-y przedstawiające skonsolidowaną wiedzę z całego przedsiębiorstwa.

BIZALTO Sp. z o.o.
ul. K. Kordylewskiego 11 lok. 202
31-542 Kraków

Tel.: 12 222 0005
Mob.: 693 358 284
E-mail: [email protected]