Doradztwo z prawa rodzinnego – Kancelaria prawna Szczepańska Chwała

Doradztwo z prawa rodzinnego – Kancelaria prawna Szczepańska Chwała

Krakowska Kancelaria prawna Szczepańska Chwała świadczy usługi w zakresie prawa rodzinnego. Jest to obszar prawa, który reguluje takie kwestie, jak sprawy majątkowe i stosunki wynikające z zawarcia małżeństwa między małżonkami, a także pomiędzy rodzicami i ich dziećmi. Kancelaria Szczepańska Chwała, w zgodzie z zapisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu cywilnego, działa w obszarze konsultacji i doradztwa, a także reprezentuje klientów w sprawach przedsądowych i sądowych.

Postępowanie separacyjne, rozwodowe – konsultacje prawne w Krakowie

Kancelaria Szczepańska Chwała świadczy usługi w zakresie prawa rodzinnego, m.in.:
– reprezentowanie klienta podczas sprawy o przyznanie alimentów,
– reprezentowanie klienta w postępowaniu rozwodowym,
– prowadzenie spraw dotyczących separacji lub rozwodowych,
– sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
– podział majątku małżonków,
– doradztwo i pomoc w postępowaniach o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
– składanie wniosków o reprezentowanie klienta podczas rozpraw oraz o przysposobienie.

Reprezentacja podczas rozwodu – doradztwo prawne Kraków

Dziedziną, wchodzącą w dział postępowań z obszaru prawa rodzinnego, są sprawy rozwodowe i separacyjne. W obrębie tej usługi krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała świadczy:
– opracowanie i złożenie pozwu rozwodowego,
– wystąpienie z wnioskiem o wydanie odpisu wyroku rozwodowego,
– reprezentowanie klienta podczas rozprawy,
– odwołanie się od wyroku sądu, wniesienie apelacji,
– opracowanie i wniesienie wniosku o separację,
– prowadzenie postępowania odwoławczego w przedmiocie ustanowienia separacji,
– reprezentowanie klienta w trybie procesowym lub nieprocesowym.