Badania psychologiczne kierowców. Kto musi się im poddawać?

Badania psychologiczne kierowców. Kto musi się im poddawać?

Dalsze informacje o badaniach psychologicznych Bielsko Biała na http://bit.ly/2xFh6Ze

Badania psychologiczne mają naprawdę szerokie zastosowanie. To nie tylko sposób bliższego poznania siebie, ale także określenia cech psychologicznych jednostki, które wymagane są do wykonywania konkretnych prac. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Ci, którzy mają obowiązek wykonać badania psychotechniczne, w wielu wypadkach bardzo się ich obawiają. Jak się jednak okazuje, naprawdę nie ma czego się bać. Komplet badań zbudowana jest z testów przeznaczonych do określania ilorazu inteligencji, wywiadu psychologicznego, testów osobowościowych oraz testów aparaturowych, które pozwalają określić chociażby szybkość reakcji. Testy inteligencji mają za zadanie ocenić zdolności intelektualne jednostki poddawanej badaniu. Testy osobowościowe badają cechy charakteru. Ujmują m.in: psychotyzm, neurotyzm i ekstra- oraz introwersję. W wypadku testów aparaturowych psycholog sięga po miernik czasu reakcji, stereometr, wirometr, aparat krzyżowy i ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego uprzedniego przygotowania. Kierowcy, którzy noszą okulary, powinni jedynie pamiętać, by wziąć je ze sobą na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek się im poddać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1+E, C1, C+E, C, D1, D1+E, D i D+E. Przejść muszą je również osoby, które chciałyby wykonywać zawód egzaminatora i instruktora nauki jazdy. Są wymagane w przypadku kandydatów na operatorów wózków widłowych oraz kierowców taksówek. Warto podkreślić, że przejść je muszą również ci kierowcy, którzy utracili prawo jazdy w efekcie prowadzenia auta pod wpływem alkoholu. Ważność takich badań jest różna i zależna od kategorii osób, które się im poddają. I tak na przykład w przypadku kierowców chcących odzyskać prawo jazdy po stracie dokumentu za prowadzenie auta po spożyciu alkoholu badania te są bezterminowe. Wystarczy wykonać je tylko raz.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]