Badania operatorów – kto je przeprowadza?

Badania operatorów – kto je przeprowadza?

Badania operatorów Bielsko - usługi dostosowane do waszych potrzeb

Do rozpoczęcia działalności w wielu zawodach wymagane są właściwe predyspozycje psychiczne. By dowiedzieć się, czy badany je posiada, wykonuje się specjalistyczne badania. By je wykonać, musimy wybrać się do przychodni psychologicznej, a na ich charakter w największej mierze wpływa rodzaj zawodu, w którym zamierza działać badany. Odmienne testy wykonywane są w przypadku prawników, inne natomiast dla operatorów maszyn czy wózków widłowych. Jak łatwo stwierdzić, te ostatnie badania są wykonywane znacznie częściej. Warto zatem powiedzieć kilka słów o tym, jak one wygląda, jakie akty prawne regulują ich charakter oraz jakie predyspozycje są w ich czasie najważniejsze.

Prawo a badania operatorów

Terminy przeprowadzania oraz specyfikę badań operatorów wózków widłowych oraz pozostałych pojazdów stosowanych w przemyśle reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów muszą być przeprowadzane co trzy lub cztery lata, oprócz badanych po pięćdziesiątym roku życia – ci mają obowiązek do przeprowadzania badań co 2 lata. Powinniśmy jednak nie zapominać, że wygląd testów może zostać zmieniony, jeżeli przeprowadzający je specjalista uzna, że niezbędne są dodatkowe testy lub niektóre elementy są w tym wypadku niepotrzebne.

Badania operatorów – na co się przygotować?

Początkowym elementem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, mające zazwyczaj postać papierowego testu, a także test sprawdzający inteligencję. Potem przeprowadzane są badania na refleks, opierające się najczęściej na naciśnięciu właściwego przycisku po zapaleniu lampki oraz sprawdzeniu, czy badany jest w stanie odpowiednio szybko zatrzymać wózek. Badania operatorów to także testy zdolności percepcji odległości oraz wzorku – te drugie zazwyczaj wykonywane są w ciemni oraz z zastosowaniem stereometru.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]