Wykonywanie pomiarów geodezyjnych

Wykonywanie pomiarów geodezyjnych

W ostatnich latach duże znaczenie odgrywają geodeci. Są oni niezbędni od etapu przygotowania, przez projektowanie aż po realizację budowy oraz w trakcie użytkowania. Ich praca polega w głównej mierze na wykonywaniu pomiarów geodezyjnych. Zadanie to najlepiej powierzyć fachowcom. Pomiary geodezyjne należy wykonać z niezwykłą dokładnością, gdyż to od nich zależy przebieg dalszych działań. Stanowią one podstawę do tworzenia map do celów projektowych. Postęp techniki można zauważyć także w tej dziedzinie, gdzie przy pomiarach geodezyjnych używany jest coraz to nowocześniejszy, specjalistyczny sprzęt.

Pomiary geodezyjne i ich rola we współczesnym budownictwie

Przy wykonywaniu powierzonych mu zadań, geodeta posiłkuje się innowacyjnymi instrumentami, z wbudowaną rejestracją danych, umożliwiające bardzo dokładny pomiar geodezyjny, dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości sprzętu komputerowego. Wszystkie te unowocześnienia niezwykle usprawniają przebieg prac. Do głównych obowiązków geodety należy przeprowadzanie pomiarów geodezyjnych. Można wymienić m.in.

  • pomiary geodezyjne powykonawcze przyłączy, sieci uzbrojenia terenu – administrator sieci musi być powiadomiony o finalizacji budowy przyłącza, dlatego w tym zakresie potrzebne są końcowe pomiary geodezyjne oraz dokumentacja