Sposób na problemy z nadzorem? Dobry projekt budowlany

Sposób na problemy z nadzorem? Dobry projekt budowlany

projekty budowlane Kraków

Ciężko wyobrazić sobie istotniejszą rzecz niż budowa domu. Powinniśmy jednak zdać sobie sprawę, że nie będzie to proste zadanie, a największe trudności związane są z załatwieniem różnych urzędowych formalności. Najpierw powinniśmy otrzymać pozwolenie na budowę – a zostanie wydane, gdy okażemy projekt budowlany. Dokument powinien być stworzony przez architekta, a jego treść regulują odpowiednie przepisy. Co więc musi zawierać? Zachęcamy do lektury naszego tekstu.

Projekty budowlane – wymogi

Najistotniejszym elementem projektu budowlanego jest plan zagospodarowania działki. Dokument musi być sporządzony na specjalnej mapie zatwierdzonej przez geodetę i posiadać rozkład dotychczasowych i wznoszonych budynków , a także instalacji gazowych i kanalizacyjnych. W planie zagospodarowania powinny być zawarte również dane o punkcie przechowywania odpadów, rozmieszczeniu zieleni i płocie. Projekty budowlane muszą też zawierać projekty wznoszonych domów, a często także oświadczenia firm dostarczających wodę, gaz i prąd. W niektórych sytuacjach konieczne będzie również dodanie wyników badań podłoża.

Projekty budowlane – dlaczego tak ważne?

Jak już napisaliśmy, projekty budowlane są potrzebne byśmy mogli uzyskać pozwolenie na budowę. Pamiętajmy, że nasza inwestycja musi przebiegać według strategii określonej w owym dokumencie, a wszystkie niezgodności mogą być powodem jej niezatwierdzenia.

Joanna Kłusak Architekt
ul. Domki 17/1
31-519 Kraków

Mob.: +48 668 648 646
E-mail: [email protected]