Separacja pasów ruchu – kolorowe asfalty

Separacja pasów ruchu – kolorowe asfalty

W przestrzeni miejskiej wykorzystywane są kolorowe asfalty – jako elementy usprawniające bezpieczeństwo oraz mające role estetyczne. Przekonajmy się, w jakich miejscach się je stosuje i z czego są wykonane.

Po co kładzie się kolorowe asfalty

Możliwości zastosowania wielobarwnej mieszanki drogowej są ogromne. Najczęściej kolorowe asfalty używane są do wydzielania linii komunikacyjnych i w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. Widoczne są na parkingach, placach miejskich, ścieżkach rowerowych oraz skrzyżowaniach. Nasilają one widzialność pasów ruchu, separują ciągi dla przechodniów, pasy postojowe, a także przestrzeń dla ambulansów. Dzięki ich zastosowaniu bardzo zmniejszają się przypadki kolizji drogowych z udziałem pieszych. Podnosi się także estetyka ulicy, bez wątpienia soczyste odcienie prezentują się bardziej pozytywnie niż standardowe szarości, które najczęściej występują w przestrzeni publicznej.

Z czego produkuje się kolorowe asfalty

Zobaczmy zatem z jakich składników wykonuje się kolorowe asfalty. Zwykle są to tzw. lepiszcza, niezabarwione, z których błyskawicznie można uzyskać wielobarwne nawierzchnie, dodając ze sobą mastyks grysowy i inne surowce. Struktura asfaltu jest odporna na niszczycielskie czynniki zewnętrzne i znakomicie wypełnia swoje zadanie, a przyczynia się do tego metodologia produkcji i zawartość mieszanki. Kolorowych asfaltów nie zniszczy ich częsta eksploatacja (np. jazda jednośladami czy ruch pojazdów), ani klimat, niepokojący nas gwałtownymi opadami, mrozem oraz oddziaływaniem ultrafioletowym.