Ściana fundamentowa i jej hydroizolacja

Ściana fundamentowa i jej hydroizolacja

Każdy dom zbudowany jest z paru rodzajów ścian. Do tych o wielkim znaczeniu bez wątpienia zaliczana jest ściana fundamentowa, która bardzo często nazywana jest zwyczajowo fundamentem. Fundament jest podwaliną budynku. To on przejmuje pojawiające się obciążenia, a następnie przenosi je na warstwę gruntu. Na skutek tego całość konstrukcji nieruchomości jest stabilna. Zadaniem ściany fundamentowej jest w związku z tym połączenie w sposób bardzo stabilny konstrukcji budynku z gruntem. Łatwo w związku z tym domyśleć się, że ściana tego rodzaju musi zostać należycie wykonana.

Ściana fundamentowa – wysokiej jakości metody hydroizolacji

By ściana fundamentowa była trwała i właściwie spełniała nałożoną na nią rolę, musi być odpowiednio osłaniana przed działaniem wody. Trzeba pamiętać, że wielu inwestorów, architektów, a nawet wykonawców robót budowlanych nie dysponuje wystarczającą wiedzą, która umożliwia dopasowanie najlepszej metody hydroizolacji. Używanie niewłaściwych substancji hydroizolacyjnych bądź niewłaściwie dobrany materiał budulcowy powodują, że ściana fundamentowa może nie być odporna na działanie wody. A wtedy pojawić mogą się duże problemy.

Ściana fundamentowa – najlepszy materiał oraz zasady wykonania

Beton okazuje się być najlepszym materiałem do wykonania ściany fundamentowej. Sprawdzi się on zwłaszcza tam, gdzie poziom wód gruntowych jest dość wysoki. Na materiale takiego typu z powodzeniem nakłada się naprawdę skutecznie funkcjonującą hydroizolację. Należy jednak pamiętać, że jeżeli w ścianie zrobiono łączenie fug, to punkty te muszą zostać osłonięte w szczególny sposób. Wszystko dlatego, że punkty te są słabsze i to na ogół właśnie przez nie przedostaje się woda gruntowa, powodując uszkodzenie ściany. Dość lichym materiałem do wykonania ścian fundamentowych jest natomiast czerwona cegła. Ten budulec wilgoć penetruje bez żadnego problemu. Co więcej, woda pnie się po ścianie, powodując takie uszkodzenia, jak puchnięcie, a następnie odpadanie tynku. Do tego pojawić się mogą brzydkie plamy. Dlatego przygotowanie hydroizolacji ściany fundamentowej najrozsądniej jest zlecić mogącej pochwalić się dużym doświadczeniem firmie.