Jak wykonuje się spawanie światłowodów?

Jak wykonuje się spawanie światłowodów?

Światłowody, czyli szklane przewody przewodzące światło, wykorzystuje się w wielu branżach, np. do przesyłania danych. To właśnie one sprawiają, że możemy korzystać z szybkiego internetu. W jaki sposób przeprowadza się spawanie światłowodów i dlaczego jest to tak ważne?

Spawanie światłowodu – przetapianie końcówek włókien

Spawanie światłowodów można wykonywać na 2 sposoby. Pierwszy z nich to spawanie przy użyciu szybkozłączek, które wykorzystywane jest w przypadku krótkich połączeń. Natomiast bardziej wytrzymałym rodzajem połączenia jest spawanie światłowodu łukiem elektrycznym. Używane w tym celu spawarki światłowodowe stapiają zakończenia włókna i zespalają je ze sobą. Do ochrony spawu używa się specjalnej osłonki, a światłowód montuje w przełącznicy. Jednocześnie bardzo ważne jest dokonanie weryfikacji wykonania każdego spawu. W tym celu wykonuje się specjalistyczny pomiar optyczny. Jego zadaniem jest weryfikacja parametrów sieci, określenie czy ma poprawną przepustowość.

Spawanie światłowodów – sprawdź reflektancję złączek

Pomiar reflektometryczny sprawdza współczynnik odbicia, dzięki niemu można także wyszukać konkretne źródło defektów połączenia. Reflektometr pokazuje także rozkład tłumienia wzdłuż kabla (w formie dokumentu lub na ekranie). Poprawne zespolenie przewodów ma ogromne znaczenie i zapobiega utracie sygnału. Usługę spawania światłowodów przeprowadza się zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz, w nowych lub już istniejących przewodach. Wykonanie usługi najlepiej powierzyć profesjonalnym firmom specjalizującym się w optyce światłowodowej. Tylko wtedy zyskamy pewność, że sieć jest zabezpieczona właściwie. W Małopolsce funkcjonuje dużo podmiotów specjalizujących się w spawaniu światłowodów.