Hydroizolacja w budownictwie jest niezbędna!

Hydroizolacja w budownictwie jest niezbędna!

Właściwe zabezpieczenie budynków przed niepożądanym wpływem wody jest bardzo ważne. Nawet świetnie wykonany, mocny obiekt, zbudowany z wysokogatunkowych materiałów, może ulec destrukcji wskutek działania wody. Zdarzy się tak, kiedy nie dopełni się obowiązku zrobienia hydroizolacji bądź też przeprowadzi ten proces nieodpowiednio lub z wykorzystaniem niewłaściwych materiałów.

Z jakiego powodu hydroizolacja jest taka ważna?

Każdy budynek narażony jest na kontakt z wodą, nie tylko jeżeli znajduje się na gruncie podmokłym. Wilgoć szkodzi zaś wszystkim materiałom budowlanym (zwłaszcza cegłom glinianym) – rozpulchnia je, dewastuje tynki i sprawia, że budynek nie tylko wygląda nieestetycznie z powodu zawilgoconych murów, lecz również zwyczajnie niszczeje. Utrudnia to jego użytkowanie, a nierzadko wręcz, ze względu na wilgoć w pomieszczeniach, czyni je niemożliwym do zamieszkania. Naturalnie najsilniej zagrożone destrukcyjnym działaniem wilgoci są fundamenty, a to one decydują czy obiekt jest stabilny, co sprawia, że ich zabezpieczenie jest szczególnie ważne. Ponadto zawilgocone fundamenty mają wpływ na gorszą termoizolację. Działanie wilgoci i wynikające z tego rezultaty znacząco obniżają również wartość obiektu, rozsądniej zatem ochronić się przed tym, stawiając na stosowną hydroizolację.

Hydroizolacja trwała i solidna

Do zabezpieczania budynków przed kontaktem z wodą wykorzystuje się rozmaite techniki i materiały, za każdym razem jednak, jeżeli oczekuje się trwałości oraz skutecznej ochrony, trzeba wybrać produkty doskonałej jakości, oferowane przez sprawdzonych producentów. W innym przypadku po krótkim czasie niezbędna może być wymiana izolacji, jej uszczelnienie bądź naprawa, co generuje wielkie koszty i wymaga obszernych prac remontowych.
Jeżeli chodzi o typy hydroizolacji, to znana jest hydroizolacja pozioma i pionowa. Pozioma zabezpiecza przed wciąganiem wody przez mury fundamentów, druga zaś chroni budynek przed zewnętrzną wilgocią.