Co mają na celu badania gruntu?

Co mają na celu badania gruntu?

Niezależnie od tego, czy stawiamy dom jednorodzinny, czy jesteśmy inwestorem, który dopiero rozpoczyna budowę niemałego osiedla, powinniśmy pamiętać o przydatnych w trakcie budowy pracach. Na uwagę zasługują m. in. badania gruntu. Dlaczego wykonuje się badania gruntu? Jakie prace obejmują?

Badania gruntu – czym są?

Badania gruntu to rodzaj usług geologicznych, które wykonuje się tak podczas rozpoczynania inwestycji budowlanej, jak i w czasie jej trwania. Mają one na celu identyfikacja właściwości gruntowo-wodnych obszaru, na którym ma zostać wybudowany obiekt budowlany. W konsekwencji bez przeszkód można rozpocząć budowę w danym punkcie. Nie trzeba wtedy bać się, że wzniesiony dom runie, ponieważ parametry gruntowo–wodne były niewłaściwie. Poprawnie przeprowadzone badania gruntowe pomogą sprawdzić rozkład warstw gruntu oraz jego uwarunkowania hydrogeologiczne. Umożliwiają także określenie atrybutów fizyczno-mechanicznych obszaru, na którym mają odbyć się prace budowlane.

Badania gruntu – co wykonuje się w ich trakcie?

Badania gruntu to wiele złożonych działań, wykonywanych jedynie przez biegłych o odpowiednich kwalifikacjach. Na ogół inicjowane są wierceniem geologicznym oraz sondowaniem geologicznym. Później wykonywane są też laboratoryjne badania gleby. Finalnym etapem badań geologicznych jest w każdym przypadku opracowanie dokumentacji na podstawie uzyskanych wyników badań. Chcąc wykonać badania geologiczne przed początkiem inwestycji bądź już w czasie jej trwania, należy powierzyć je posiadającym rozległe doświadczenie geologom, który mają stosowne pozwolenia. Tylko wówczas można być pewnym, że prace zostaną należycie przeprowadzone, a uzyskane rezultaty obrazują stan faktyczny. Szczęśliwie, obecnie odszukanie przedsiębiorstw oferujących badania geologiczne, nie przysparza wielu kłopotów. Część z nich to przedsiębiorstwa mające świetną opinię.