Bezpieczne rusztowania – monter budowy

monter budowy, szalunki Kraków

Monter budowy to wykwalifikowany fachowiec, od którego zależy bezpieczeństwo wielu osób. Na czym polega ta praca i jakie kompetencje trzeba posiadać, żeby ją wykonywać?

Monter budowy – bezpieczeństwo i higiena pracy

Praca montera budowy jest uregulowana konkretnymi aktami prawnymi. Rozporządzenia ministerstwa gospodarki związane z BHP robót budowlanych mówią o tym, że monter budowy musi uczestniczyć w odpowiednim szkoleniu z eksploatacji maszyn i zasad BHP oraz pomyślnie zaliczyć egzamin. Następnie uzyskuje się dokument potwierdzający uprawnienia oraz wpis do książki operatora. Praca montera związana jest z ryzykiem śmiertelnego upadku, dlatego osoby te muszą stosować specjalistyczne szelki bezpieczeństwa. Również pomocnik montera musi uczestniczyć w szkoleniu, wykazywać się dobrym zdrowiem, nosić odzież ochronną i kask. Przepisy mają zapobiec wystąpieniu groźnych sytuacji.

Monter budowy – demontowanie konstrukcji i modernizacja elementów

Monter montuje metalowe konstrukcje na budowie – to właśnie one ułatwiają przeprowadzenie niezbędnych robót. Do obowiązków montera należy m. in. nitowanie elementów rusztowań metalowych, żelbetowych, drewnianych, zabezpieczanie ich przed rdzą, posługiwanie się planem montażu, jak również demontaż konstrukcji oraz konserwowanie wszystkich elementów. Rusztowania montuje się na zewnątrz i środku budynku, na kopułach, halach, więc praca ta narażona jest na wpływ czynników atmosferycznych. Prace wykonuje się na podstawie pisemnej instrukcji, dlatego niezwykle istotne jest, żeby osoba montująca konstrukcje była dobrze przeszkolona. Ważne jest również wieloletnia praktyka zawodowa. Całość prac można zlecić firmie zewnętrznej, która zatrudnia najlepszych specjalistów.

ABC Szalunki PHU Prata
ul. Skotnicka 272
30-394 Kraków

Mob.: +48 690 999 204
E-mail: [email protected]