Badania geologiczne a prace budowlane

Badania geologiczne a prace budowlane

Współczesne badania geologiczne używają profesjonalnego sprzętu, który umożliwia dokładną weryfikację stanu gleby. Jakie procedury przeprowadza się w trakcie tego typu badań i komu należy je zlecić?

Badania geologiczne – jakie czynności realizują geolodzy

Badania geologiczne przeprowadzane są w celu uzyskania dokładnych danych dotyczących składu gruntu. Do podstawowych procedur, jakie realizują specjaliści należą m.in. wiercenia badawcze, sondowanie dynamiczne, analiza próbek gruntu, ustalenie układu warstw podłoża. Działania te są nieodzownym elementem przed rozpoczęciem budowy. Bez starannej weryfikacji gruntów nieruchomościom może grozić osiadanie, a w skrajnych przypadkach katastrofa budowlana. Firmy zajmujące się analizami gruntów przygotowują szereg istotnych dokumentów, na przykład opinie geotechniczne, operaty wodnoprawne, wykonują sondowania w celu rozpoznania litologii gruntu. W zakresie ich działania są także badania dotyczące geologii górniczej – przeprowadzanie wierceń, przygotowywanie wniosków koncesyjnych, poszukiwanie surowców.

Badania geologiczne – profesjonalny sprzęt wiertniczy

Procedury związane z weryfikacją składu gruntów odbywają się z wykorzystaniem rozmaitych urządzeń. Profesjonalny sprzęt wiertniczy pobiera próbki do szczegółowych badań laboratoryjnych. Firmy wykorzystują zarówno lekki sprzęt, jak i bardzo zaawansowane technologicznie urządzenia, które wykonują bardzo głębokie wiercenia. Należą do nich sondy krzyżakowe, sondy DPL. Podczas procesu stosuje się badania polowe, m. in. sondowania CPTu, FVT bądź statyczne. Z ich pomocą można opisać stopień plastyczności czy zagęszczenie gruntu. Musisz przeprowadzić badanie geologiczne? Zaufaj specjalistycznym przedsiębiorstwom mającym stosowne kwalifikacje.