Z czym związana jest Dyrektywa EMC

Z czym związana jest Dyrektywa EMC

Rozporządzenia związane z kompatybilnością elektromagnetyczną mają na celu wprowadzenie we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej jednolitych przepisów odnośnie urządzeń elektrycznych. Jakie dyrektywy są stosowane aktualnie i czego dotyczą?

Dyrektywa EMC w krajach członkowskich UE

Dyrektywa EMC ma zagwarantować bezawaryjne działanie sprzętów elektronicznych, których jest w naszym środowisku coraz więcej. W tym momencie w Polsce stosowane są przepisy, które weszły w życie 20 kwietnia 2016 roku. Nowe wytyczne zastąpiły poprzednie regulacje, celem których było przystosowanie rozporządzeń Unii Europejskiej do rodzimego stanu prawnego. Jak możemy przeczytać w obecnej dyrektywie EMC, opisuje ona w szczególności obowiązki wytwórców i dystrybutorów, a także precyzuje jaki sprzęt podlega nowym przepisom. Dyrektywa EMC nie ma zastosowania do produktów lotniczych, urządzeń radiowych stosowanych przez radioamatorów, a także tych, które działają bez niemożliwego do zaakceptowania pogorszenia jakości.

Dyrektywa EMC – jakie parametry muszą znajdować się na urządzeniu?

Dyrektywa EMC opisuje też sposób funkcjonowania urządzeń na terenie Unii Europejskiej – nie mogą one zaburzać funkcjonowania innych sprzętów. Dzięki nowym regulacjom producenci oraz importerzy uzyskują informację jak oznaczać aparaturę udostępnianą na rynku. Wymagane jest m. in. podanie informacji umożliwiającej identyfikację, zarejestrowanego znaku towarowego, oznaczenia importera oraz instrukcji obsługi w języku konsumentów. Niezwykle istotne jest też przygotowanie dokumentów, które zawierają rysunki dotyczące produkcji, wyjaśnienia działania aparatury, schematy obwodów i sprawozdania z badań. Jednocześnie podmioty gospodarcze importujące sprzęt mają obowiązek usunięcia ze sprzedaży sprzętu niespełniającego kryteriów dyrektywy EMC.