Oświetlenia bezpieczeństwa

Oświetlenia bezpieczeństwa

Oświetlenie bezpieczeństwa jest jednym z typów oświetlenia awaryjnego. Ma charakterystyczny wygląd: prostokątne bloki na zielonym tle. Pełni rolę punktu orientacyjnego podczas braku prądu. Pomaga osobom znajdującym się w zagrożonym budynku szybko wyjść na zewnątrz w czasie pożaru lub innego zagrożenia. Zdarza się, że brak prądu może mieć poważne konsekwencje w postaci zagrożenia zdrowia lub przerwania ważnego procesu produkcyjnego.

Oświetlenie bezpieczeństwa – budowa i sterowanie

Systemy oświetlenia awaryjnego mają budowę modułową i działają automatycznie. Poszczególne elementy są ze sobą zsynchronizowane, a sterowanie nimi odbywa się w ramach jednego systemu zarządzania. Oznacza to, że w każdym przypadku można wytyczać najbardziej efektywne drogi ewakuacyjne dopasowane do konkretnego budynku i regulować czas działania świateł. Lokalizacja świateł powinna być dostosowana do budynku. Należy podkreślić, że oświetlenie awaryjne musi być zasilane niezależnie od zasilania podstawowego.

Jak działa oświetlenie bezpieczeństwa?

Oświetlenie bezpieczeństwa jest wykorzystywane przede wszystkim w budynkach użyteczności publicznej oraz dużych zakładach przemysłowych. Poszczególne normy i rozporządzenia regulują, jakie wymogi powinno spełniać oświetlenie i, w jakich pomieszczeniach oświetlenie bezpieczeństwa musi być bezwzględnie umieszczone. Są to między innymi: teatry, stadiony, a także domy opieki. Szczególnie ważne jest oświetlenie tzw.open space, drogi ewakuacyjnej oraz stref podwyższonego ryzyka.