Oświetlenie

Oświetlenia bezpieczeństwa

Oświetlenie bezpieczeństwa jest jednym z typów oświetlenia awaryjnego. Ma charakterystyczny wygląd: prostokątne bloki na zielonym tle. Pełni rolę punktu orientacyjnego podczas braku prądu. Pomaga osobom znajdującym się w zagrożonym budynku szybko wyjść na zewnątrz w czasie pożaru lub innego zagrożenia. Zdarza się, że brak prądu może mieć poważne konsekwencje w postaci zagrożenia zdrowia lub przerwania ważnego procesu produkcyjnego. Oświetlenie bezpieczeństwa – budowa i sterowanie Systemy oświetlenia awaryjnego mają budowę modułową