Kronospan Mielec – historia i rozwój

Kronospan Mielec – historia i rozwój

Mała rodzinna firma Kronospan, powołana do życia w roku 1897 w austriackim mieście Lungötz, w okresie ponad stu lat przekształciła się w największego na świecie wytwórcę płyt wykonanych z drewna. Kronospan produkuje kontuary, panele ścienne, podokienniki, lakierowane płyty pilśniowe, laminaty wysokociśnieniowe (HPL) i inne.

Jak powstał Kronospan

Kronospan Szczecinek

Przez ponad sto lat struktura własności firmy pozwoliła na jej rozwój i przygotowanie do przekształcającego się świata. Po upadku Żelaznej Kurtyny w latach osiemdziesiątych, Kronospan dostrzegł nowe możliwości ekspansji na rynki południowo-wschodniej i wschodniej Europy.
W naszym kraju Kronospan pokazał się po raz pierwszy już w roku 1989 w Szczecinku. Była to zaledwie piąta w kolejności lokalizacja międzynarodowego potentata. Dzisiaj przedsiębiorstwo ma swoje fabryki nie tylko w tym niewielkim miasteczku w północnej Polsce, ale też w wielu innych miastach, jak m. in. Poznań, Pustków czy Mielec. Obecnie Kronospan to jedna z 10 najlepszych walijskich firm produkcyjnych. Zapewnia tam zatrudnienie dla przeszło sześciuset pracowników, z czego 90 % z nich zamieszkuje w promieniu dziesięciu mil od miasta Chirk.
Sumarycznie Kronospan zatrudnia ponad 14 tys. pracowników w trzydziestu siedmiu lokalizacjach na wszystkich kontynentach. Całoroczne wpływy firmy wynoszą aż 3 miliardy €.

Kronospan a środowisko naturalne

Kronospan Mielec

Spółka zależna przedsiębiorstwa, Kronospan Forestry Ltd., administruje ponad tysiącem hektarów zrównoważonych obszarów leśnych na południowo-zachodnich terenach Szkocji. Obejmuje to zarówno młode lasy, jak i plantacje w średnim wieku, dając gwarancję szerszej różnorodności roślinności. W roku 1999 firma przystąpiła do programu Forest Stewardship Council, gwarantującego realizację zrównoważonych praktyk. Kronospan współpracuje z działalnością Biznes we Wspólnocie Walii (BICW), który dąży do rozwikłania kluczowych problemów społecznych na najmocniej zdegradowanych terenach miejskich i wiejskich w Walii. W 2003 r. Kronospan był jedną z pierwszych fundacji biorącą udział w Carbon Trust w Walii w pilotażowym programie zarządzania emisją CO2.

Polskie fabryki Kronospanu

Fabryka Kronospanu w Szczecinku

Z końcem roku 2015 Kronospan przystąpił do realizacji sugestii zgłaszanych przez mieszkańców Szczecinka. Podjęto prace dążące do zabezpieczenia przechowywanych trocin, wzniesienia ekranu pochłaniającego dźwięk na wysokości osiedla mieszkaniowego oraz umieszczenia tłumików hałasu i ekranów wiatro- i dźwiękochłonnych. Prace, celem których jest obniżenie wskaźnika emisji hałasu, będą wykonywane etapami. Użycie ekranów wiatrochronnych to jedna z bardziej skutecznych metod powstrzymania emisji pyłu powstałego w wyniku erozji wietrznej hałd. Osłony ograniczają dynamikę wiatru, a więc i pylenie.
Dodatkowo Kronospan zlecił niezależnej firmie przeprowadzenie analizy niezorganizowanej emisji pyłu, związanej m. in. z magazynowaniem, transportem i przeładunkiem trocin oraz opracowanie planu jej minimalizacji. Żeby uzyskać jak najlepsze rezultaty, Kronospan na terenie fabryki przystąpi równocześnie do innych dodatkowych działań, m. in.: oczyści szlaki transportowe i place, wdroży wyładunek trocin na krytych stanowiskach, zmagazynuje w kontenerach, na zakrytych hałdach lub w osłoniętych składnicach strużyny drewniane i surowce, a także uruchomi mechanizmy zraszania mgłą wodną.