Kronospan liderem recyklingu drewna poużytkowego

Kronospan liderem recyklingu drewna poużytkowego

Kronospan Szczecinek

Czym jest recykling?

Recyklingiem nazywamy ponowne przetworzenie materiałów z odzysku. To za pomocą recyklingu z połamanych foteli, krzeseł oraz stołów można wyprodukować nowe meble albo panele podłogowe. Recykling to najlepsza metoda na stworzenie nowegosprzętu z czegoś zniszczonego albo zepsutego.

Fabryka Kronospanu w Szczecinku

Recykling drewna ważną gałęzią produkcji w Kronospanie

W fabrykach Kronospanu odpady drewniane nie są poddawane spaleniu. Zagospodarowuje się je do produkcji płyt drewnopodobnych wysokiej jakości. Wskutek takich zabiegów zużyty materiał można wiele razy wykorzystać do wykonania nowych towarów, co jednocześnie ogranicza eksploatację pierwotnych materiałów. Takie działania przyczyniają się do ochrony lasów, ograniczenia ilości magazynowanych odpadów, a także minimalizacji wydatków poniesionych na produkcję. Najnowsze techniki odzyskiwania surowców wtórnych generują stanowiska zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu dość niewysokich kosztów, oraz umożliwiają wejście na nowe rynki – również te międzynarodowe.

Odzyskiwanie surowców wtórnych umożliwia także odpowiedzialny wybór konsumentom, którzy troszczą się o otaczający nas świat i starają się kupować przedmioty nieszkodliwe dla środowiska.

Zakłady Kronospanu w Szczecinku

Kronospan przetwarza odpady w ekologiczny sposób

Kronospan korzysta z wypróbowanych i pewnych technologii, by przetwarzać pozostałości produkcji. Uzyskane przez przedsiębiorstwo licencje oraz atesty potwierdzają, że na terenie zakładów szanowane są wszystkie wymogi ekologiczne.

Kronospan zdaje sobie sprawę z tego, iż spalanie odpadów drewnianych to niegospodarność, w związku z tym od przeszło dziesięciu lat produkuje z skrawków drewnianych płyty wiórowe, a ich jakość jest taka sama jak płyt wytworzonych z drewna z lasu. Firma również troszczy się o to, aby wykorzystane odpady drewniane były wolne od skażeń (chemicznych, konserwantów itp.).

Kronospan Szczecinek

Kronospan i akcje ekologiczne

Program “Zero odpadów dla Europy” jest od wielu lat wspomagany przez Komisję Europejską, a Kronospan czynnie partycypuje w tej akcji. Akcja koncentruje się na powtórnym zagospodarowaniu zużytych materiałów i na recyklingu wysokiej jakości, a przez to na ograniczeniu wykorzystania surowców pierwotnych.