Jak Kronospan dba o ekologię?

Jak Kronospan dba o ekologię?

Dobra informacja dla wszystkich, którzy zamieszkują w Szczecinku i w jego okolicach. Wkrótce nowoczesna fabryka Kronospanu w Szczecinku postawi bardzo efektywny i innowacyjny system ochrony powietrza. Z pomocą użytych technik, zanieczyszczenia, lotne związki organiczne i pył, mogą zostać ograniczone aż o 90-98 %.

Dbałość o powietrze

Fabryka Kronospanu w Szczecinku

Aby dostosować swoje fabryki do unijnych wytycznych, Kronospan dopasuje własne mechanizmy produkcyjne pod kątem emisji przemysłowych oraz BAT, który jest najlepszą aktualnie wykorzystywaną techniką wywarzania płyt drewnopochodnych. Równolegle z tymi staraniami, Kronospan zainwestuje w UTWS – wyjątkowo innowacyjną aparaturę służącą do filtrowania gazów odlotowych. UTWS jest systemem urządzeń, mających na celu ochronę powietrza. Zadaniem UTWS jest nie tylko osuszenie zrębek, będących surowcem do wytwarzania płyt wiórowych, ale również zapewnienie filtracji gazów odlotowych z kurzu. Dzięki UTWS rozgrzane gazy nie mają kontaktu z osuszonym drewnem, co pomaga ograniczać problem emitowanych do atmosfery substancji.

Zabezpieczenie składowania trocin

Kronospan Mielec

Działania Kronospanu przyczyniają się również do spełnienia propozycji, zgłaszanych przez osoby zamieszkałe w Mielcu. Podjęte działania mają na celu zabezpieczenie przechowywania trocin, wybudowanie bariery dźwiękochłonnej oraz montaż tłumików hałasu.

Badania emisji pyłu w Kronospanie

Kronospan Szczecinek

W mieleckiej fabryce wykonano badania akustyczne, które pozwoliły na zidentyfikowanie źródła hałasu na terenie przedsiębiorstwa. Ponadto niezależna firma przeprowadzi analizę emisji pyłu, związanej m. in. z transportem, przeładunkiem i magazynowaniem strużyn drewnianych, a także opracuje strategię redukcji ich ilości.