Pracownia Register – projektowanie biuletynów firmowych

Pracownia Register – projektowanie biuletynów firmowych

www.pracowniaregister.pl/custom-publishing-czasopisma-firmowe-i-gazety-firmowe-pod-klucz/

Dobrze skonstruowany obraz firmy w odbiorze jej pracowników ma podstawowe znaczenie dla jej poprawnego funkcjonowania. Budowanie przyjaznych relacji na linii pracodawca-zatrudnieni przyczynia się do wzrostu ich lojalności wobec przedsiębiorstwa. PR wewnętrzny, którego celem jest prowadzenie spójnej i wiarygodnej polityki informacyjnej wobec pracujących, może korzystać z całego wachlarza narzędzi. Jednym z nich jest biuletyn firmowy.

Co to jest biuletyn firmowy

Biuletyn firmowy to magazyn kierowany do pracowników danej organizacji. To doskonałe narzędzie do kreowania pozytywnych relacji między zatrudnionymi a firmą. Jest to też skuteczna metoda na poprawienie efektywności wewnętrznego PR. Biuletyny firmowe dają szansę przedsiębiorstwu na cementowanie społeczności zatrudnionych, wzmacniają ich poczucie współuczestnictwa w życiu firmy oraz pełnią funkcję informacyjną.

Dobrze zaprojektowany biuletyn firmowy

Poprawnie zredagowany biuletyn firmowy jest cennym narzędziem w rękach fachowców od wewnętrznego PR. Istotne jest, by zawierał profesjonalnie zredagowane treści oraz wyglądał równie dobrze, jak dostępne na rynku prasowym czasopisma. Buduje to pozytywny wizerunek organizacji i pozwala prowadzić politykę informacyjną w atrakcyjny sposób. Biuletyn firmowy powinien być przyjemny w czytaniu i oglądaniu, dzięki czemu może on być interesujący także dla rodzin zatrudnionych i ich pozostałego otoczenia. Kreuje to pozytywną atmosferę wokół firmy, która może zaprocentować wzrostem zaufania i zaangażowania pracowników.

Pracownia Register
ul. Murarska 3c lok. 8
31-311 Kraków

Tel.: +48 12 265 85 50
Mob.: +48 503 342 656
E-mail: [email protected]