Jakie badania przeprowadzi instytut badawczy?

Jakie badania przeprowadzi instytut badawczy?

Funkcjonujące w ramach konkurencyjnej gospodarki przedsiębiorstwa muszą podejmować decyzje dotyczące swojej działalności. Powoduje to ryzyko, że objęty kierunek działań, który jest właściwie zawsze związany z inwestowaniem, nie przyniesie korzyści. Aby zredukować owo ryzyko, wskazane jest poprzedzenie podjęcia decyzji zebraniem i przeanalizowaniem wiadomości na temat obecnej sytuacji – zapotrzebowania, konkurencji oraz aktualnego rynku. Prowadzenie tzw. badań marketingowych, proponują profesjonalne instytuty badawcze, zajmujące się zarówno rynkami konsumenckimi, jak i biznesowymi.

Cel badań instytutu badawczego

Instytuty proponujące przeprowadzanie badań marketingowych podejmują rozmaite działania pozwalające na zebranie jak najbardziej precyzyjnych danych na tematy interesujące klienta. Celem ich może być przykładowo określenie efektywności podjętych akcji promocyjnych, sposobu postrzegania produktu niedawno wprowadzonego na rynek czy też poziomu popularności marki. To najczęściej dostarczane klientom wiadomości, ale są to tylko niektóre spośród wielu danych badanych w ramach analizy rynku, konkurencji oraz popytu, a także mocnych i słabych stron samego przedsiębiorstwa. Na podstawie tych informacji klient może podjąć decyzję, co zmienić w swojej strategii, czy poszerzyć swoją kadrę pracowniczą, bądź też oszacować, czy opłaca mu się zainicjować nową działalność albo szukać nowych rynków dla swych produktów czy usług. Aby móc przedstawić swemu klientowi rzetelne informacje, instytut badawczy wykorzystuje zazwyczaj wiele narzędzi jednocześnie. Te najpowszechniej wykorzystywane to przeprowadzanie ankiet przez telefon lub internet oraz wywiady z konsumentami. Instytut badawczy gromadzi informacje, przetwarza je oraz analizuje, czasem udziela również stosownych porad.

W jakich przypadkach tego rodzaju usługi są niezbędne?

W dobie ogromnej konkurencyjności każdy krok podejmowany przez podmiot gospodarczy powinien być poprzedzony merytorycznymi badaniami marketingowymi, ponieważ projektowanie strategii marketingowej i wdrożeniowej angażuje duże środki finansowe. Firma powinno zatem posiadać rzeczywiste podstawy do tego, by móc uważać, iż podjęte decyzje będą trafione. Badania takie są więc niezbędne, gdy chce się otworzyć firmę, zmodyfikować obszar jej działalności, poszerzyć rynek zbytu czy wprowadzić na rynek nową usługę. Zbadanie sytuacji jest też wskazane, kiedy przedsiębiorstwo nie notuje spodziewanych profitów (w takich przypadkach badania pomogą określić, co za to odpowiada oraz co należy zmienić), gdy pojawi się mocna konkurencja czy też po wprowadzeniu nowych strategii (w celu określenia poziomu ich skuteczności).