Jak sprawdzić jakość paliwa? Analiza wartości opałowej gazu płynnego

Jak sprawdzić jakość paliwa? Analiza wartości opałowej gazu płynnego

Wartość opałowa biogazu w dużej mierze decyduje o kaloryczności paliwa i jego jakości. Dlaczego warto ją kontrolować? W jakich branżach przemysłu stosowane są aparaty do analizy wartości opałowej?

Wartość opałowa biogazu, odpadów komunalnych i gazu płynnego

Wartość opałowa to wielkość energii wydzielanej przy spalaniu określonej ilości paliwa. Parametr ten wylicza się zarówno w przypadku paliw gazowych, ciekłych, jak i stałych – drewna opałowego, gazu ziemnego i płynnego czy węgla kamiennego i brunatnego. Kontroli może zostać poddana też wartość opałowa odpadów komunalnych. Aparatem służącym do obliczania wartości opałowej biogazu jest analizator zaopatrzony w sensory gazowedokładnie badający m.in. poziom siarkowodoru (H2S), metanu (CH4), tlenu (O2) i wodoru (H2). Składniki te decydują o kaloryczności paliwa, mają wpływ na jego jakość, lecz także mogą spowodować niebezpieczeństwo wybuchu, z tej przyczyny systematyczne sprawdzanie ich poziomu jest nader ważne.

W jakich gałęziach przemysłu sprawdzana jest wartość opałowa biogazu?

Współczesne analizatory gazu i biogazu wykorzystuje się w wielu branżach przemysłu – m.in. w oczyszczalniach ścieków, instalacjach badawczych, na wysypiskach śmieci, biogazowniach rolniczych, a także w innych firmach i jednostkach używających biogazu. Za sprawą użycia analizatorów możliwe jest zapobieganie stratom, natychmiastowe wykrycie jakichkolwiek anomalii w procesie produkcji metanu oraz rejestrowanie parametrów gazu. Aparaty do analizy wartości opałowej biogazu dostępne są w dwóch wersjach – AwiECO i AwiFLEX.