Metoda kasowa – rozlicz podatek VAT po otrzymaniu płatności od kontrahenta

Metoda kasowa – rozlicz podatek VAT po otrzymaniu płatności od kontrahenta

Szczegółowe informacje w temacie metody kasowej. Przekonaj się!

Przedsiębiorcy przeważnie rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wystawienia faktury. W tej sytuacji urząd skarbowy nie nie rozpatruje czy na koncie płatnika VAT pojawiła się opłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT wynika dopiero po uzyskaniu płatności od kontrahenta.

Z rozliczenia metoda kasową może skorzystać większość polskich właścicieli firm

Nieterminowość w opłatach nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą co rusz znajdują się w położeniu, kiedy muszą kilka razy monitować kontrahenta odnośnie opłaty za dostarczone produkty bądź wykonane usługi. Gdy takie przypadki zdarzają się regularnie, nawet bardzo dobrze prosperująca firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść wszystkich podatków na czas i w rezultacie otrzymać od urzędu skarbowego wysoką grzywnę. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie 2 milionów euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania od kontrahenta umówionej zapłaty. Mając na uwadze wskazany przez przepisy limit z tej metody może skorzystać większość polskich właścicieli firm, lecz powinni oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej formy rozliczenia działa również w drugą stronę. Tym samym jeżeli sami mają problem z dotrzymaniem terminów płatności, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą stosownej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej dostarcza się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Nieodzowne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obligatoryjne opisanie każdej wydanej faktury adnotacją “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu biura rachunkowe nie rekomendują średnim przedsiębiorstwom metody kasowej?

Biura rachunkowe nieraz odwodzą mniejszych przedsiębiorców od rozliczania podatku VAT metodą kasową. Zwykle przyczyną tego jest problem z regularnym monitorowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza przecież do permanentnego ich pilnowania, by nie pominąć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku firm wystawiających co miesiąc do kilkunastu faktur nie powinno być z tym kłopotu. Ale już przy stu i więcej dokumentach nadzór należności wpływających na rachunek firmowy może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich przedsiębiorstw rekomendowanym rozwiązaniem, które umożliwia zmniejszenie prawdopodobieństwa błędów przy księgowaniu i oszczędność czasu, jest zastosowanie aplikacji służącejdo automatycznego monitoringu należności, jaką jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]