Kontrahent nie zapłacił w terminie? Rozważ wysłanie noty księgowej na 40 euro!

Kontrahent nie zapłacił w terminie? Rozważ wysłanie noty księgowej na 40 euro!

Wszystko, czego warto dowiedzieć się o notach księgowych 40 euro, odnajdziesz na flobo.io.

Każda osoba prowadząca własne przedsiębiorstwo na pewnym etapie swojej działalności spotyka kontrahentów, którzy nie opłacają przesłanych im faktur we wskazanym terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to duży problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 roku w przypadku wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania spóźnionym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku też na 100 i 70 euro.

Kiedy przedsiębiorca może wystawiać noty księgowe na 40 (lub więcej) euro?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależna jest od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność jest mniejsza niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednak nie przekraczającej 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Co najistotniejsze, taką notę można wysłać dłużnikowi od razu po wystąpieniu zwłoki w spłacie, w dodatku bez potrzeby uprzedniego upomnienia o upływie terminu. Trzeba jednak zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie zburzy budowanych często przez szmat czasu dobrych układów partnerskich. Wszak zwłoka w przelaniu należności może być kwestią krótkotrwałych problemów finansowych bądź zwykłego przeoczenia dłużnika, a nie jego umyślnym zabiegiem. Z tego właśnie powodu, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Generator not księgowych znajdziesz na stronie aplikacji Flobo

W chwili, kiedy wierzyciel pierwszy raz podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, w jaki sposób trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem regulacje mówią o nocie w walucie euro. Wskazówki w tym zakresie zawarto we wspomnianym w poprzednim akapicie dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach oblicza się na bazie uśrednionego kursu euro deklarowanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycielom rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego za darmo przez Flobo – autorskie narzędzie automatyzujące obsługę należności w firmach, które wyposażone jest też w wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]