Kiedy zdecydować się na faktoring?

Kiedy zdecydować się na faktoring?

Faktoring jest zaliczany do najpopularniejszych aktualnie usług finansowych. Jest skierowany w szczególności do przedsiębiorstw, które stosują opóźnione terminy płatności i boją się utraty płynności finansowej. Faktoring umożliwia zobligowanie kontrahentów do bezzwłocznego spłacenia zobowiązań. Poza tym jest to także najlepsze wyjście dla przedsiębiorstw potrzebujących kolejnych form pokrycia kosztów związanych z inwestycjami. Na czym więc polega faktoring? Dlaczego okazuje się tak efektywny? O jakich rzeczach powinny pamiętać przedsiębiorstwa, które postawią na ten sposób pozyskania środków? Jak ustrzec się ewentualnych trudności wiążących się z faktoringiem?

Na czym polega faktoring?

Faktoring zwykle kojarzony jest w szczególności z cesją zobowiązań firmy przez bank. W rzeczywistości okazuje się on fuzją rozmaitych typów usług, a cesja należności będzie tylko jego częścią. Opiera się on na wykupieniu zobowiązań udokumentowanych fakturą VAT – faktor (zazwyczaj bank) przejmuje zobowiązania od faktoranta, a więc przedsiębiorstwa. Poza tym potwierdza, że ma zapewnić mu także pozostałe usługi, takie jak pomoc w windykacji niespłaconych należności, prowadzenie rachunków czy porady finansowe. Na charakter umów faktoringowych w naszym kraju rzutują przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych.

Jak wybrać optymalny faktoring dla biznesu?

Oferty kolejnych banków świadczących faktoring bywają niekiedy naprawdę różne. Aby uniknąć pomyłek, których skutkiem mogą być poważne straty, należy dobrze przeanalizować wszystkie z nich. Niezbędne będą wówczas odpowiednie kwalifikacje, których nierzadko zwyczajnie nie posiadamy. Z tego względu wybór oferty dobrze omówić z doradcą finansowym, który powie nam, w jaki sposób wybrać bank, który zaproponuje nam najlepsze warunki. Poszukiwania z doradcą to wprawdzie dodatkowy koszt, jednak może okazać się, że w ten sposób unikniemy problemów.