Automatyzacja procesu windykacji – sprawdź, co potrafi robot Flobo

Automatyzacja procesu windykacji – sprawdź, co potrafi robot Flobo

Szukasz informacji o automatycznej windykacji należności? Dobrze trafiłeś!

Jest wiele rozmaitych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zakończone zlecenie. Problem z przeterminowanymi fakturami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również podmioty z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja polubowna – systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta

Wierzyciel ma prawo dochodzić niespłaconych należności poprzez windykację. Choć określenie to prawie każdemu negatywnie się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to proces w trakcie którego prowadzi się względem dłużnika stosowne czynności zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Działania te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli cykliczne monitowanie dłużnika i przypominanie o konieczności przelania opłaty. Kiedy ta droga windykacji pozostanie bez odzewu, kolejną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli firma obsługuje kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wystawia podobną liczbę paragonów i faktur, ryzyko, że jakiś procent opłat nie zostanie wniesiony w wyznaczonym terminie z pewnością rośnie. W organizacji całego procesu powiązanego z księgowaniem wpłat pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada także opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – skonfiguruj swoje scenariusze działań

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie potwierdzenia jej braku we wskazanym terminie, inicjuje ona proces upominania o konieczności opłacenia faktury. Przedsiębiorca korzystający z tej aplikacji może skonfigurować własne scenariusze działań podejmowanych wobec opieszałych kontrahentów, wyznaczając m.in. przerwy pomiędzy poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Notyfikacja o przybliżającym się terminie przelewu za fakturę wysyłana jest z aplikacji także przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w ciągu minionego kwartału dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie zapłacili faktury w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeśli notyfikacje nie przyniosą skutków, następnymi etapami automatycznej windykacji podejmowanymi przez Flobo jest wygenerowanie noty księgowej w wysokości 40 EUR, a potem przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Ostatecznie, jeśli wspomniane wyżej działania okażą się bezskuteczne, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza czas poświęcany na kontrolowanie wpływających należności, a po pewnym okresie przynosi również znaczną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]