Szkolenia RODO – zadbaj o bezpieczeństwo danych swoich klientów

Szkolenia RODO – zadbaj o bezpieczeństwo danych swoich klientów

Rok 2018 przeszedł do historii między innymi przez wejście w życie przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Unijna dyrektywa dotycząca ochroną danych osobowych przyczynił się do dużego niepokoju w różnych sektorach. Jej konsekwencje odczuły zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i instytucje publiczne (placówki służby zdrowia, przedszkola oraz urzędy). W pierwszym przypadku mowa tu przede wszystkim o sklepach internetowych, a także podmiotach świadczących na ich rzecz różne usługi. Żeby uniknąć problemów powiązanych z niewłaściwym zarządzaniem danymi, ich pracownicy winni przejść szkolenie RODO.

Szkolenie RODO w sklepach internetowych – czy to potrzebne?

Szkolenia RODO to bardzo dobry sposób na to, żeby mieć pewność, iż dane personalne użytkowników Twojego sklepu będą odpowiednio zabezpieczane, a Ty nie ryzykujesz otrzymania kar przewidzianych w dokumencie unijnym. Wyczerpujące szkolenie z RODO w branży e-commerce pozwoli nam dostroić działania sklepu internetowego do najnowszych norm. W trakcie kursu administratorzy danych osobowych, czyli ADO, są uczeni także jak rozwiązywać najczęstsze problemy, które spotkają w swojej pracy.

Szkolenie RODO w sklepach internetowych – pokazy multimedialne i case studies

Szkolenia RODO są niedługie – przeważnie wyczerpującą wiedzę można przekazać w czasie jednego dnia. Od ich partycypantów nie wymaga się znacznych kwalifikacji – podstawowa wiedza z zakresu ochrony danych osobowych jest wystarczająca. Szkolenie jest rozdzielone na kilka bloków, w ramach których mają miejsce pokazy multimedialne, analizy case studies oraz prelekcje specjalistów. W trakcie szkoleń RODO w e-commerce znajdzie się również czas na dysputy, podczas których szkoleniowcy mogą odpowiedzieć na pytania uczestników, rozstrzygnąć ich wątpliwości i tym samym pomóc im uporządkować nabyte wiadomości im uporządkować nabytą wiedzę.